Ägarrådgivning & Entreprenörstöd

Om Michael Billow

Jag har sedan 2014 varit rådgivare i ägarfrågor till ett antal ägarledda företag i olika branscher. Jag är uppväxt i en företagarfamilj. Jag är ekonom och beteendevetare och jag har arbetat som rådgivare till VD och ledningsgrupper i börsföretag. Men framför allt så har jag större delen av mitt liv operativt drivit egna företag, som haft allt från 1 till 50 anställda. Det har varit företag inom service, handel och fastighetsbranschen. Jag har m.a.o. drivit företag, jag har varit där, jag tycker att den här formen av företagande är bland det mest spännande man kan få hålla på med - att äga och samtidigt få leda ett företag. Här finns möjligheten till vitalitet, kreativitet och det goda livet.

Handbok i ägarskap

”Handbok i ägarskap” är en vägvisare till hur ditt företag kan bli en större tillgång för dig och din familj”. Boken har sitt fokus på alla de möjligheter som finns med ägarskapet. Den vänder sig inte till dig som ser företagets avkastning som ett mål i sig, utan snarare till dig som ser det som ett medel till att kunna skaffa dig, din familj och ditt företag ett rikare liv. Dvs hur behov av personliga utmaningar, mening, lärande och gemenskap kan tillgodoses. Här följer några valda avsnitt ur boken:

Jag upphör aldrig förvånas över den kraft och den passion som finns hos de personer som vill förverkliga en dröm. Det finns hur mycket som helst skrivet om ledarskap men så lite skrivet om ägarskap. Därför vill jag med ”Handbok i ägarskap” dela med mig av mina erfarenheter av att ta fram ägardirektiv till min egen och andras familjer och hur det påverkat ägandet, familjen och företaget.

Fortsätt >

Jag är av den åsikten att ett ägardirektiv kan vara skillnaden mellan det goda livet och det meningsfulla livet. Att äga och leda sitt företag innebär att man har en roll utan uppdragsgivare. Man är ingen tjänsteman och har således ingen att rapportera till annat än till sig själv och på det sätt man önskar formulera sitt ägaransvar. Ett formellt ägardirektiv kan hjälpa till att strukturera upp detta ansvar. Men då skall det vara ett ägardirektiv som svarar på följande frågor:

- Vad är viktigt för mig i förhållande till mitt företagande?
- Vad är viktigt för mig i förhållande till min familj och mina vänner?
- Vad är viktigt för mig när det gäller företagets utveckling på sikt?

”Handbok i ägarskap” är indelad i tre delar: Du själv som ägare - Din familj - Ditt företag. Under varje del i boken utvecklar jag hur du kan komma igång med att ta tag i frågorna på bästa sätt.

Vill du beställa boken? Skicka ett mail till michael@agarradgivaren.se så sänder jag över ett eller flera exemplar. Boken kostar 265 kronor inkl. moms. Porto tillkommer.

< Tillbaka

Behöver du hjälp?

Jag kan vara den rådgivare/samtalspartner som jag själv hade så svårt att finna. Genom att erbjuda dig möjligheten till konstruktiva samtal för konfidentiell erfarenhets- och kunskapsväxling kan jag vara den ”personliga tränaren” som hjälper dig att formulera ett ägardirektiv utifrån dig själv som ägare, din familj och ditt företag.

Målsättningen är att du skall finna nya intressanta utvecklingsmöjligheter som du själv kan omsätta i ditt eget företag. Syftet är att hjälpa till att behålla glädjen i att vara entreprenör och samtidigt skapa möjligheten att unna dig och din familj det goda livet.